to be fiili konu anlatımı

“to be” fiilinin sözlük anlamı “olmak” tır. “be” fiili öznenin hal takısı olarak görev yapabilir ve başka bir fiile ihtiyaç duymadan durum bildiren cümlelerde fiil görevini üzerine alır. Bu tip cümleler şahısların kim, ne, nasıl, ve nerede olduklarını belirlerler.
“to be” fiilinin genel kullanım alanları:

Feelings: How are you? Duygular: Nasılsın?
Age: He is 12 years old. Yaş: 12 yaşında.
Identity: He is my son. Kimlik: O benim oğlum.
Qualities: Cheetah is the fastest land animal. Nitelikler: Çita en hızlı kara hayvanıdır.
Events: The parade was on Thursday. Olaylar: Geçit töreni Perşembe günü yapıldı.
Cost: How much is this frame? Maliyet: Bu çerçeve ne kadar?
Numbers: two plus two is four. Sayılar: iki artı iki dörttür.
Jobs: She is a dentist. İşler: O bir dişçidir.
Nationality: They are Spanish. Uyruk: İspanyollar.
Possession: This house is mine. Bulundurma: Bu ev benimdir.

to be fiilinin Simple Present Tense ile kullanımı

Devamını oku…to be fiili konu anlatımı

Sıklık Zarfları Frequency Adverbs

Sıklık zarfları nedir? Bir işi ne sıklıkta yada ne kadar ara ile yaptığımızı belirtmek için sıklık zarflarını kullanırız. Bazen, sık sık, ara sıra, daima, genellikle, binde bir, asla gibi ifadeler sıklık zarflarını işaret eder. İşte bu zarflara adverbs of frequency denir. Frequency Adverbs (Sıklık zarfları) genellikle simple present tense ile kullanılmasına rağmen diğer zamanlarla da kullanılabilir. Frequency adverbs konu anlatımı ve frequency adverbs örneklerini inceledikten sonra bu konuyu detaylıca öğrenmiş olacaksınız.

Sıklık zarfları nelerdir? Öncelikle en çok kullanılan sıklık zarflarına bir göz atalım.

Devamını oku…Sıklık Zarfları Frequency Adverbs

Simple Present Tense

Simple Present Tense Nedir?

“Simple Present Tense” sıklıkla yaptığımız işleri, alışkanlıkları, olayları, durumları yada bilimsel gerçekleri anlatırken kullandığımız bir zaman yapısıdır. Türkçe’de kullandığımız Geniş Zaman ile çok fazla benzerlik gösterir.

Türkçe dilinde yayınlanan en iyi Simple Present Tense Konu Anlatımına hoş geldiniz.

Simple Present Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense ile olumlu cümle kurarken özneden sonra fiilin yalın halini kullanırız. Ancak eylemi yapan 3. tekil şahıs ise (he, she, it), fiil durumuna göre s/es/ies ekini alır.

Olumlu (Affirmative) Cümle Formülü = Özne + fiil 

  • I walk (Ben yürürüm)
  • You walk (Sen yürürsün)
  • He walks (O yürür)
  • She walks (O yürür)
  • It walks (O yürür)
  • We walk (Biz yürürüz)
  • You walk (Siz yürürsünüz)
  • They walk (Onlar yürürler)

Devamını oku…Simple Present Tense