to be fiili konu anlatımı

“to be” fiilinin sözlük anlamı “olmak” tır. “be” fiili öznenin hal takısı olarak görev yapabilir ve başka bir fiile ihtiyaç duymadan durum bildiren cümlelerde fiil görevini üzerine alır. Bu tip cümleler şahısların kim, ne, nasıl, ve nerede olduklarını belirlerler.
“to be” fiilinin genel kullanım alanları:

Feelings: How are you? Duygular: Nasılsın?
Age: He is 12 years old. Yaş: 12 yaşında.
Identity: He is my son. Kimlik: O benim oğlum.
Qualities: Cheetah is the fastest land animal. Nitelikler: Çita en hızlı kara hayvanıdır.
Events: The parade was on Thursday. Olaylar: Geçit töreni Perşembe günü yapıldı.
Cost: How much is this frame? Maliyet: Bu çerçeve ne kadar?
Numbers: two plus two is four. Sayılar: iki artı iki dörttür.
Jobs: She is a dentist. İşler: O bir dişçidir.
Nationality: They are Spanish. Uyruk: İspanyollar.
Possession: This house is mine. Bulundurma: Bu ev benimdir.

to be fiilinin Simple Present Tense ile kullanımı

Devamını oku…

Sıklık Zarfları Frequency Adverbs

Sıklık zarfları nedir? Bir işi ne sıklıkta yada ne kadar ara ile yaptığımızı belirtmek için sıklık zarflarını kullanırız. Bazen, sık sık, ara sıra, daima, genellikle, binde bir, asla gibi ifadeler sıklık zarflarını işaret eder. İşte bu zarflara adverbs of frequency denir. Frequency Adverbs (Sıklık zarfları) genellikle simple present tense ile kullanılmasına rağmen diğer zamanlarla da kullanılabilir. Frequency adverbs konu anlatımı ve frequency adverbs örneklerini inceledikten sonra bu konuyu detaylıca öğrenmiş olacaksınız.

Sıklık zarfları nelerdir? Öncelikle en çok kullanılan sıklık zarflarına bir göz atalım.

Devamını oku…

Simple Present Tense Soru Cümleleri

Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman ) cümlelerinin soru şekillerinde DO ve DOES yardımcı fiili kullanılır. Bunlardan DOES yardımcı fiili sadece 3. tekil şahıslar için (he/she/it) kullanılır. DO yardımcı fiili ise diğer şahısların bulunduğu cümlelerde kullanılır. Simple Present Tense konu anlatımı ile bunu çok daha iyi anlayacaksınız.

Aşağıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi simple present tense soru cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız. Olumsuz soru yapmak için soru cümlesi özneye göre don’t yada doesn’t ile başlar.

Aşağıda Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) yapısı ile kurulmuş Soru Cümleleri yer almaktadır. 100 civarındaki soru cümle cümle yapısını daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Eğer ödeviniz varsa bu ödevinize ve anlamanıza büyük fayda sağlayacak.

Bu makalede do ve does ile yapılan cümleri göreceksiniz. Bu zaman yapısı ile ilgili wh soruları örnekleri için mutlaka buraya da bakın. Simple Present Tense WH Soru Cümleleri Örnekleri

Simple Present Tense Soru Cümleleri

Devamını oku…