Simple Present Tense

The Simple Present Tense”  ile, sıklıkla yaptığımız işleri, alışkanlıkları, olayları, durumları yada bilimsel gerçekleri anlatırken kullanırız. Simple Present Tense’ i İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı olarak söyleyebiliriz ancak bazı istisnalar da yok değildir. Özne ile birlikte fiilin yalın halini kullanırız. (go, work, speak, study gibi). Ancak eylemi yapan 3. tekil şahıs ise (he, she, it), fiil durumuna göre s/es/ies ekini alır. Her gün işe giderim, Sık sık kahve içerim, Kediler balık sever, Ben erken kalkarım, Dünya yuvarlaktır gibi cümleleri bu zaman yapısı ile kurarız. Olumlu (Affirmative) Cümle Formülü = Özne + Fiil + Tümleç

Simple Present Tense Signal words:

 • always = her zaman, daima
 • every … = her… örn./ her pazar, her ay, her gece…
 • often = sık sık
 • normally = normalde, genelde
 • usually = genellikle, çoğunlukla
 • sometimes = bazen, ara sıra
 • seldom = nadiren, pek az, seyrek
 • never = asla, hiç

Yukarıda yer alan sinyal kelimeler sıklık zarfları olarak adlandırılır. Bir işi ne sıklıkta yada ne kadar ara ile yaptığımızı belirtmek için sıklık zarflarını kullanırız. Bu yapı ile yukarıdaki kelimeleri çok fazla kullanırız ve cümle içinde bu kelimelerden biri geçiyorsa bu cümlenin SPT olma ihtimali çok yüksektir. Sıklık Zarfları konu anlatımı ve örnek cümleleri için buraya bakınız:  Sıklık Zarfları Frequency Adverbs

simple_present_tense

Örnekler

 • For habits (Alışkanlıklar)
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • For repeated actions or events (Tekrar eden olaylar)
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • For general truths (Genel gerçekler)
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • For instructions or directions (Talimatlar veya Yönergeler)
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • For fixed arrangements (Sabit Düzenlemeler)
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • With future constructions(Gelecekteki yapılar ile)
  She’ll see you before she leaves.
  We’ll give it to her when she arrives.

İngilizce Geniş Zaman olumlu cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Olumlu Cümleler

Simple Present Tense Olumsuz (Negative) Cümle

Özne + DON’T/DOESN’T+ Fiil + Tümleç

Simple Present Tense cümlelerinin olumlu yapısında yardımcı fiil kullanılmıyor. Ancak cümlelerinin soru ve olumsuz şekillerini yapabilmemiz için yardımcı bir fiile ihtiyacımız vardır. Cümlelerinin olumsuz ve soru şekillerinde DO ve DOES yardımcı fiili kullanılır. Bunlardan DOES yardımcı fiili sadece 3. tekil şahıslar için (he/she/it) kullanılır. DO yardımcı fiili ise diğer şahısların bulunduğu cümlelerde kullanılır. Bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi, yardımcı fiili olumsuz yaparken yardımcı fiilden sonra NOT ifadesi eklenir. DO NOT yada DOES NOT. Yine bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi kısaltılmış olarak N’T uygulanırsa DON’T yada DOESN’T halini alır.

 • I don’t write a letter every day.
 • You don’t write a letter every day.
 • We don’t write a letter every day.
 • They don’t write a letter every day.
 • He doesn’t write a letter every day.
 • She doesn’t write a letter every day.
 • It doesn’t write a letter every day.

Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde ben, sen/siz, biz, onlar öznesi ile don’t yardımcı fiili kullanılırken 3. tekil şahıslar için doesn’t yardımcı fiilinden yararlanıyoruz. Yukarıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi SPT olumsuz cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız.

İngilizce Geniş Zaman olumsuz cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense Soru (Question) Cümlesi

DO/DOES + Özne + Fiil + Tümleç

Şimdi de SPT olumlu soru ve SPT olumsuz soru yapılarından bahsedeceğiz. İngilizce’ de kullanılan zamanların tümünde cevabı EVET ya da HAYIR olarak verilen sorular daima yardımcı fiil ile sorulur. Yardımcı fiili ise DO ve DOES‘ dır.

 • Do I write a letter every day?
 • Do you write a letter every day?
 • Do we write a letter every day?
 • Do they write a letter every day?
 • Does he write a letter every day?
 • Does she write a letter every day?
 • Does it write a letter every day?

Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde SPT olumlu soru cümlelerinde ben, sen/siz, biz, onlar öznesi ile do yardımcı fiili kullanılırken 3. tekil şahıslar için does yardımcı fiilinden yararlanıyoruz. Yukarıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi soru cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız. Olumsuz soru yapmak için soru cümlesi özneye göre don’t yada doesn’t ile başlar.

İngilizce Geniş Zaman soru cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Soru Cümleleri

İngilizce’ de -hangi zamanda olursa olsun- yardımcı fiille sorulan soruların cevabı YES yada NO ile başlar. Şimdi bir kaç örnekle bu sorulara nasıl cevap verebiliriz bunu inceleyelim.

 • Do you go to the cinema? (Sinemaya gider misiniz?)
  • Yes, I do. (Evet giderim.)
  • No, I don’t. (Hayır gitmem.)
 • Does Selin read books? Selin kitapları okur mu?
  • Yes, she does. (Evet okur.)
  • No, she doesn’t. (Hayır okumaz.)

Simple Present Tense “WH” Question

“WH Questions” olarak tabir edilen soru cümleleri genellikle cümlenin başında yer alırlar. (what – when – where – who – why – how – how much – how many) Örnekler:

 • What do you do? I’m a teacher.
 • What does he do? He’s a teacher.
 • What do you like? I like pop music.
 • What does Ahmet like? Ahmet likes pop music.
 • Where do you live? I live in Germany.
 • Where does he live? He lives in Germany.
 • Where do they play? They play in the garden.
 • Where does she play? She plays in the garden.
 • When do you go to the cinema? I go to the cinema on Saturdays.
 • When does Kerem run? Kerem runs with his dog every day.
 • Why do you go to Izmir? We go to Izmir because it is warm there.
 • What does Sedat repair? Sedat repairs his bike.
 • How does Hakan drive his car? Hakan drives his car carefully.
 • What does Filiz do? Filiz goes to Italy for a holiday.

Dikkat: Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do/does kullanılmaz.

 • Who lives in this house? Ahmet lives in this house.
 • Who rides his bike? Remzi rides his bike.

İngilizce Geniş Zaman wh soru cümleleri ile ilgili birbirinden güzel örnek cümleler için Simple Present Tense WH Questions

SPT 3. tekil şahıslarda fiilin yalın haline fiilin durumuna göre S/ES/IES takılarının eklendiğini görmüştük. Şimdi bunu biraz daha iyi anlamaya çalışalım.

Simple Present Tense 3. tekil şahıslarda (he, she,it) fiilin durumu:

Eğer fiilin son harfleri şunları içeriyorsa ( -ss, -sh, -ch, -xyada –o ) fiilin sonuna es takısı eklenir. Örnekler:

 • kiss – kisses
 • finish – finishes
 • watch – watches
 • mix – mixes
 • go – goes

Eğer fiilin son harfi y ise ve y den önceki harf de sessiz bir harf ise y harfi kalkar ve yerine ies gelir. Örnekler:

 • study – studies
 • copy – copies
 • try – tries
 • carry – carries

Diğer durumlarda ise fiilin sonuna s harfi gelir.

“be” fiili özel durumu

“to be” fiilinin sözlük anlamı “olmak” tır. “be” fiili öznenin hal takısı olarak görev yapabilir ve başka bir fiile ihtiyaç duymadan durum bildiren cümlelerde fiil görevini üzerine alır. Bu tip cümleler şahısların kim, ne, nasıl, ve nerede olduklarını belirlerler. Simple Present Tense‘ de “be” fiili özneye göre am/is/are halini alır. “I” için “am”, “you, we, they” için “are”, “he, she, it” için ise “is” kullanılır.

Affirmative sentences (Olumlu Cümleler)

 • I am from Ankara.
 • You are from Ankara.
 • We are from Ankara.
 • They are from Ankara.
 • He is from Ankara.
 • She is from Ankara.
 • It is from Ankara.

Negative sentences (Olumsuz Cümleler)

 • I am not from Ankara.
 • You aren’t from Ankara.
 • We aren’t from Ankara.
 • They aren’t from Ankara.
 • He isn’t from Ankara.
 • She isn’t from Ankara.
 • It isn’t from Ankara.

Questions (Sorular)

 • Am I from Ankara?
 • Are you from Ankara?
 • Are We from Ankara?
 • Are they from Ankara?
 • Is he from Ankara?
 • Is she from Ankara?
 • Is it from Ankara?

Örnekleri incelediğimizde konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum: to be fiili konu anlatımı ve örnek cümleleri

“do” fiili özel durumu

Do fiilinin sözlük anlamı “yapmak” tır. Simple present tense ile do fiilinin kullanılması gerektiği durumlarda I/you/we/they için do , he/she/it için does kullanılır. Burada kullanılan do ve does yardımcı fiil görevinde değil esas fiil görevindedir.

Affirmative sentences (Olumlu Cümleler)

 • I do an exercise.
 • You do an exercise.
 • We do an exercise.
 • They do an exercise.
 • He does an exercise.
 • She does an exercise.
 • It does an exercise.

Negative sentences (Olumsuz Cümleler) SPT olumsuz cümlelerinde do fiilini kullanmak istediğimizde do fiili hem esas fiil hemde yardımcı fiil olarak kullanılır. I/you/we/they için don’t, he/she/it için doesn’t yardımcı fiil konumundadır, sonrasında gelen do fiili ise esas fiil konumundadır.

 • I don’t do an exercise.
 • You don’t do an exercise.
 • We don’t do an exercise.
 • They don’t do an exercise.
 • He doesn’t do an exercise.
 • She doesn’t do an exercise.
 • It doesn’t do an exercise.

Questions (Sorular) Yine SPT soru cümlelerinde do fiilini kullanmak istediğimizde do fiili hem esas fiil hemde yardımcı fiil olarak kullanılır. Soru cümlesinde özneden önce yer alan I/you/we/they için Do ve he/she/it için Does yardımcı fiil konumundadır, sonrasında gelen do fiili ise esas fiil konumundadır.

 • Do I do an exercise?
 • Do you do an exercise?
 • Do we do an exercise?
 • Do you do an exercise?
 • Does he do an exercise?
 • Does she do an exercise?
 • Does it do an exercise?

Örnekleri incelediğimizde konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

“have” fiili özel durumu

have fiilinin sözlük anlamı sahip olmaktır, fakat Türkçe’ ye çevirirken “var” demek daha doğru olur. Çünkü “I have a pencil” cümlesini Türkçe söylerken “Ben bir kaleme sahibim” demeyiz, “Benim bir kalemim” var deriz. Simple present tense ile have fiilinin kullanılması gerektiği durumlarda olumlu cümlelerde I/you/we/they için have he/she/it için has kullanılır.

Affirmative sentences (Olumlu Cümleler)

 • I have a car.
 • You have a car.
 • We have a car.
 • They have a car.
 • He has a car.
 • She has a car.
 • It has a car.

Negative sentences (Olumsuz Cümleler)

 • I don’t have a car.
 • You don’t have a car.
 • We don’t have a car.
 • They don’t have a car.
 • He doesn’t have a car.
 • She doesn’t have a car.
 • It doesn’t have a car.

Questions (Sorular)

 • Do I have a car?
 • Do you have a car?
 • Do we have a car?
 • Do you have a car?
 • Does he have a car?
 • Does she have a car?
 • Does it have a car?

Örnekleri incelediğimizde konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

“Modal verbs” özel durumu (can, may, must, need etc.)

Modals olarak tabir edilen bazı özel fiiller geniş zaman cümlelerinde (olumlu, olumsuz, soru) yardımcı fiil almazlar.

Affirmative sentences (Olumlu Cümleler)

 • I can play tennis. / You can play tennis. / We can play tennis. / They can play tennis.
 • He can play tennis. / She can play tennis. / It can play tennis.

Negative sentences (Olumsuz Cümleler)

 • I can’t play tennis. / You can’t play tennis. / We can’t play tennis. / They can’t play tennis.
 • He can’t play tennis. / She can’t play tennis. / It can’t play tennis.

Questions (Sorular)

 • Can I play tennis? / Can you play tennis? / Can we play tennis? / Can they play tennis?
 • Can he play tennis? / Can she play tennis? / Can it play tennis?

Görüldüğü gibi modal içeren Simple Present Tense olumsuz ve soru cümlelerinde don’t ya da doesn’t yardımcı fiili kullanılmaz. Örnekleri incelediğimizde konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

“Stative verbs” özel durumu (know, want, like, love, hear etc.)

Sınırlı sayıdaki Stative fiiller bir kaç istisna dışında her zaman Present Simple Tense ile kullanılır. Aslında bunlardan bazılarını çok iyi biliyoruz. Örneğin “Seni seviyorum” demek istediğimizde cümleyi Present Continuous Tense ile değil de Simple Present Tense ile  “I love you” kurarız. Benzer bir şekilde “Bir fincan kahve istiyorum” demek istediğimizde “I want a cup of coffee.” şeklinde cümlemizi kurarız. Stative verbs ile kurulan cümleleri bir kaç istisna dışında daima Present Simple Tense ile kurarız.

Dipnot: Bir cümleyi vurgulayarak kullanmak istediğimizde do/does yardımcı fiilini olumlu cümlelerde de kullanabiliriz.

 • He does read strange stories.
 • I do want a help, please.

İngilizce Geniş Zaman konusuyla ilgili daha fazla örnek için:

Yorum yaparak içeriğin gelişmesine yardımcı olun

Simple Present Tense” üzerine 52 yorum

 1. çok ama çok teşekkür ederim. ingilizce öğrenmeye çalışıyorum ve bunlar gerçekte de çok güzel bir şekilde anlatılmış. çok teşekkürler……..

 2. Gerçekten zehir gibi bir İngilizce’cimiz var ve bundan soru soracağını söyledi. Ama elimde çalışacak kaynak yoktu çünkü geçen sınıfın dökümanlarını atmıştım. Sayenizde hoca sıralara göz gezdirirken panikleyip ‘inşallah bana sormaz’ diye düşünmeyeceğim 🙂 Ne kadar teşekkür etsem az, çok sağ olun :))

 3. Ciddi anlamda harkulade anlatılmış english for everyone filan yalan bu mükemmel olmus
  ÇOK TEŞEKKÜRLER

 4. çok iyi oldu çokta güzel iyi oldu taaaammmı, şimdi meselam ben bu ingilizceden birşey anlamıyodum çok güzel oldu 🙂

  • çok iyi oldu çokta güzel iyi oldu taaaammmı, şimdi meselam ben bu ingilizceden birşey anlamıyodum çok güzel oldu 🙂

 5. Çok işime yaradı. çok teşekkür ederim. Performans ödevimi kolaylıkla yapabileceğim artık. 😀 😉

 6. Geçrehten coh gozel olabilmeşter coh işime yaradmeşter enşelleh baskalarının işlerine de yarayabilmeşter

 7. Bu konuyu hazırlayan burada paylaşan Kardeşimizden Allah razı olsun.Elleri dert görmesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.

 8. Gerçekten teşşekürler yarın sınavım var ve ne video anlatımlarıdır nede diyer sitelerde hiç birinde böyle güzel anlatım ulamadım harika bi site 🙂

Yorum yapın