Simple Present Tense

Simple Present Tense Nedir?

“Simple Present Tense” sıklıkla yaptığımız işleri, alışkanlıkları, olayları, durumları yada bilimsel gerçekleri anlatırken kullandığımız bir zaman yapısıdır. Türkçe’de kullandığımız Geniş Zaman ile çok fazla benzerlik gösterir.

Türkçe dilinde yayınlanan en iyi Simple Present Tense Konu Anlatımına hoş geldiniz.

Simple Present Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense ile olumlu cümle kurarken özneden sonra fiilin yalın halini kullanırız. Ancak eylemi yapan 3. tekil şahıs ise (he, she, it), fiil durumuna göre s/es/ies ekini alır.

Olumlu (Affirmative) Cümle Formülü = Özne + fiil 

 • I walk (Ben yürürüm)
 • You walk (Sen yürürsün)
 • He walks (O yürür)
 • She walks (O yürür)
 • It walks (O yürür)
 • We walk (Biz yürürüz)
 • You walk (Siz yürürsünüz)
 • They walk (Onlar yürürler)

simple_present_tense

I go to work every day (Her gün işe giderim), I often drink coffee (Sık sık kahve içerim), Cats love fish (Kediler balık sever), I get up early (Ben erken kalkarım), The world is round (Dünya yuvarlaktır) gibi cümleleri bu zaman yapısı ile kurarız.

Simple Present Tense Signal Words

 • always = her zaman, daima
 • every … = her… örn./ her pazar, her ay, her gece…
 • often = sık sık
 • normally = normalde, genelde
 • usually = genellikle, çoğunlukla
 • sometimes = bazen, ara sıra
 • seldom = nadiren, pek az, seyrek
 • never = asla, hiç

Yukarıda yer alan sinyal kelimeler sıklık zarfları olarak adlandırılır. Bir işi ne sıklıkta yada ne kadar ara ile yaptığımızı belirtmek için sıklık zarflarını kullanırız. Bu yapı ile yukarıdaki kelimeleri çok fazla kullanırız ve cümle içinde bu kelimelerden biri geçiyorsa bu cümlenin SPT olma ihtimali çok yüksektir. Sıklık Zarfları konu anlatımı ve örnek cümleleri için buraya bakınız:  Sıklık Zarfları Frequency Adverbs

Simple Present Tense genellikle şu durumlarda kullanılır

 • For habits (Alışkanlıklar)
  • He drinks tea at breakfast. (O kahvaltıda çay içer)
  • She only eats fish. (O sadece balık yer)
  • They watch television regularly. (Onlar düzenli olarak televizyon izlerler)
 • For repeated actions or events (Tekrar eden olaylar)
  • We catch the bus every morning. (Biz her sabah otobüse bineriz)
  • It rains every afternoon in the hot season. (Sıcak mevsimde her öğleden sonra yağmur yağar)
  • They drive to Ordu every summer. (Onlar her yaz Ordu’ya giderler)
 • For general truths (Genel gerçekler)
  • Water freezes at zero degrees. (Su sıfır derecede donar)
  • The Earth revolves around the Sun. (Dünya Güneşin etrafında döner)
  • Her mother is Ankara. (Onun annesi Ankara’lı)
 • For instructions or directions (Talimatlar veya Yönergeler)
  • Open the packet and pour the contents into hot water. (Paketi açın ve içindekileri sıcak suya dökün)
  • You take the No.76 bus to Mecidiyeköy. (Mecidiyeköy için 76 numaralı otobüse binin)
 • For future events (Gelecekteki etkinlikler)
  • His mother arrives tomorrow. (Onun annesi yarın geliyor)
  • Our holiday starts on the 26th March (Tatilimiz 26 Mart’ta başlıyor)

İngilizce Geniş Zaman olumlu cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Olumlu Cümleler

Simple Present Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense ile olumsuz cümle kurarken özneden sonra do veya does yardımcı fiilinin olumsuzunu (do not / does not) kullanıp asıl fiilin yalın hali ile cümlemizi tamamlarız. Eylemi yapan kişi 3. tekil şahıs ise does not diğer şahıslar için do not kullanırız.  Bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi kısaltılma olarak n’t uygulanırsa don’t yada doesn’t halini alır.

Olumsuz (Negative) Cümle Formülü: Özne + don’t/doesn’t + fiil

 • I do not walk (Ben yürümem)
 • You do not walk (Sen yürümezsin)
 • He does not walk (O yürümez)
 • She does not walk (O yürümez)
 • It does not walk (O yürümez)
 • We do not walk (Biz yürümeyiz)
 • You do not walk (Siz yürümezsiniz)
 • They do not walk (Onlar yürümezler)

İngilizce Geniş Zaman olumsuz cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense ile soru cümlesi kurarken özneden önce do veya does yardımcı fiili özneden sonra ise asıl fiilin yalın halini kullanarak cümlemizi tamamlarız. Soru cümlesi yaparken eylemi yapan kişi 3. tekil şahıs ise does diğer şahıslar için do kullanırız. 

Soru (Question) Cümlesi Formülü: Do/Does + özne + fiil

 • Do I walk? (Ben yürür müyüm?)
 • Do you walk? (Sen yürür müsün?)
 • Does he walk? (O yürür mü?)
 • Does she walk? (O yürür mü?)
 • Does it walk? (O yürür mü?)
 • Do we walk (Biz yürür müyüz?)
 • Do you walk? (Siz yürür müsünüz?)
 • Do they walk? (Onlar yürürler mi?)
 1. İngilizce’ de kullanılan zamanların tümünde cevabı EVET ya da HAYIR olarak verilen sorular daima yardımcı fiil ile başlar.
 2. Olumsuz soru yapmak için soru cümlesi özneye göre Don’t yada Doesn’t ile başlar.
 3. İngilizce Geniş Zaman soru cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Soru Cümleleri

Şimdi bir kaç örnekle bu sorulara nasıl cevap verebiliriz bunu inceleyelim.

 • Do you go to the cinema? (Sinemaya gider misiniz?)
  • Yes, I do. (Evet giderim.)
  • No, I don’t. (Hayır gitmem.)
 • Does Selin read books? Selin kitap okur mu?
  • Yes, she does. (Evet okur.)
  • No, she doesn’t. (Hayır okumaz.)

Simple Present Tense “WH” Question

“WH Questions” olarak tabir edilen soru cümleleri genellikle cümlenin başında yer alırlar. (what – when – where – who – why – how – how much – how many)

Simple Present Tense ile wh soru cümlesi kurarken önce wh sorusu sonra do veya does yardımcı fiili, sonra özne ve sonra da asıl fiilin yalın halini kullanarak cümlemizi tamamlarız. Simple Present Tense “WH” Question Örnekler:

 • What do you do? (Ne iş yapıyorsunuz?)
  • I’m a teacher. (Ben bir öğretmenim)
 • What does he do? (O ne iş yapıyor?)
  • He’s a teacher. (O bir öğretmen)
 • What do you like? (Neden hoşlanırsınız?)
  • I like pop music. (Pop müzik severim)
 • What does Ahmet like? (Ahmet neden hoşlanır?)
  • Ahmet likes pop music. (Ahmet pop müzik sever)
 • Where do you live? (Nerede yaşıyorsunuz?)
  • I live in Germany. (Almanya’da yaşıyorum)
 • Where does he live? (O nerede yaşıyor?)
  • He lives in Germany. (O Almanya’da yaşıyor)
 • Where do they play? (Onlar nerede oynuyorlar?)
  • They play in the garden. (Onlar bahçede oynuyorlar)
 • Where does she play? (O nerede oynuyor?)
  • She plays in the garden. (O bahçede oynuyor)
 • When do you go to the cinema? (Ne zaman sinemaya gidersin?)
  • I go to the cinema on Saturdays. (Cumartesi günleri sinemaya giderim)
 • When does Kerem run? (Kerem ne zaman koşar)
  • Kerem runs with his dog every day. (Kerem köpeğiyle birlikte her gün koşar)
 • Why do you go to İzmir? (Neden İzmir’e gidiyorsun?)
  • We go to İzmir because it is warm there. (Biz İzmir’e gideriz çünkü orası ılık)
 • What does Sedat repair? (Sedat ne tamir eder?)
  • Sedat repairs his bike. (Sedat bisikletini tamir eder)
 • How does Hakan drive his car? (Hakan arabasını nasıl kullanır?)
  • Hakan drives his car carefully. (Hakan arabasını dikkatlice kullanır)
 • What does Filiz do? (Filiz ne yapar?)
  • Filiz goes to Italy for a holiday. (Filiz bir tatil için İtalya’ya gider)

Dikkat: Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do/does kullanılmaz.

 • Who lives in this house? (Bu evde kim yaşıyor?)
  • Ahmet lives in this house. (Bu evde Ahmet yaşıyor)
 • Who rides his bike? (Onun bisikletini kim kullanır?)
  • Remzi rides his bike. (Onun bisikletini Remzi kullanır)

İngilizce Geniş Zaman wh soru cümleleri ile ilgili birbirinden güzel örnek cümleler için Simple Present Tense WH Questions

Simple Present Tense 3. tekil şahıslarda fiilin durumu

Simple Present Tense olumlu cümlelerinde 3. tekil şahıslarda fiilin yalın haline fiilin durumuna göre S/ES/IES takılarının eklendiğini görmüştük. Şimdi bunu biraz daha iyi anlamaya çalışalım.

 1. Normal şartlarda fiilin sonuna s harfi gelir.
  • walk – walks
  • run – runs
  • take – takes
  • arrive – arrives
 2. Eğer fiilin son harfleri şunları içeriyorsa ( -ss, -sh, -ch, -xyada –o ) fiilin sonuna es takısı eklenir.
  • kiss – kisses
  • finish – finishes
  • watch – watches
  • mix – mixes
  • go – goes
 3. Eğer fiilin son harfi y ise ve y den önceki harf de sessiz bir harf ise y harfi kalkar ve yerine ies gelir.
  • study – studies
  • copy – copies
  • try – tries
  • carry – carries

Simple Present Tense “be” fiili özel durumu

“to be” fiilinin sözlük anlamı “olmak” tır. “be” fiili öznenin hal takısı olarak görev yapabilir ve başka bir fiile ihtiyaç duymadan durum bildiren cümlelerde fiil görevini üzerine alır. Bu tip cümleler şahısların kim, ne, nasıl, ve nerede olduklarını belirlerler. Simple Present Tense’ de “be” fiili özneye göre am/is/are halini alır. “I” için “am”, “you, we, they” için “are”, “he, she, it” için ise “is” kullanılır.

Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Soru Cümleleri
I am from Ankara. I am not from Ankara. Am I from Ankara?
You are from Ankara. You aren’t from Ankara. Are you from Ankara?
He is from Ankara. He isn’t from Ankara. Is he from Ankara?
She is from Ankara. She isn’t from Ankara. Is she from Ankara?
It is from Ankara. It isn’t from Ankara. Is it from Ankara?
You are from Ankara. You aren’t from Ankara. Are you from Ankara?
We are from Ankara. We aren’t from Ankara. Are we from Ankara?
They are from Ankara. They aren’t from Ankara. Are they from Ankara?

Örnekleri incelediğimizde konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum: to be fiili konu anlatımı ve örnek cümleleri

Simple Present Tense “do” fiili özel durumu

Do fiilinin sözlük anlamı “yapmak” tır. Simple present tense ile do fiilinin kullanılması gerektiği durumlarda I/you/we/they için do, he/she/it için does kullanılır. Burada kullanılan do ve does yardımcı fiil görevinde değil esas fiil görevindedir.

Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Soru Cümleleri
I do an exercise. I don’t do an exercise. Do I do an exercise?
You do an exercise. You don’t do an exercise. Do you do an exercise?
He does an exercise. He doesn’t do an exercise. Does he do an exercise?
She does an exercise. She doesn’t do an exercise. Does she do an exercise?
It does an exercise. It doesn’t do an exercise. Does it do an exercise?
You do an exercise. You don’t do an exercise. Do you do an exercise?
We do an exercise. We don’t do an exercise. Do we do an exercise?
They do an exercise. They don’t do an exercise. Do you do an exercise?
 • SPT olumsuz cümlelerinde do fiilini kullanmak istediğimizde do fiili hem esas fiil hemde yardımcı fiil olarak kullanılır. I/you/we/they için don’t, he/she/it için doesn’t yardımcı fiil konumundadır, sonrasında gelen do fiili ise esas fiil konumundadır.
 • Yine SPT soru cümlelerinde do fiilini kullanmak istediğimizde do fiili hem esas fiil hemde yardımcı fiil olarak kullanılır. Soru cümlesinde özneden önce yer alan I/you/we/they için Do ve he/she/it için Does yardımcı fiil konumundadır, sonrasında gelen do fiili ise esas fiil konumundadır.

Simple Present Tense “have” fiili özel durumu

have fiilinin sözlük anlamı sahip olmaktır, fakat Türkçe’ ye çevirirken “var” demek daha doğru olur. Çünkü “I have a pencil” cümlesini Türkçe söylerken “Ben bir kaleme sahibim” demeyiz, “Benim bir kalemim” var deriz. Simple present tense ile have fiilinin kullanılması gerektiği durumlarda olumlu cümlelerde I/you/we/they için have he/she/it için has kullanılır.

Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Soru Cümleleri
I have a car. I don’t have a car. Do I have a car?
You have a car. You don’t have a car. Do you have a car?
He has a car. He doesn’t have a car. Does he have a car?
She has a car. She doesn’t have a car. Does she have a car?
It has a car. It doesn’t have a car. Does it have a car?
You have a car. You don’t have a car. Do you have a car?
We have a car. We don’t have a car. Do we have a car?
They have a car. They don’t have a car. Do you have a car?

“Modal verbs” özel durumu (can, may, must, need etc.)

Modals olarak tabir edilen bazı özel fiiller geniş zaman cümlelerinde (olumlu, olumsuz, soru) yardımcı fiil almazlar.

Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Soru Cümleleri
I can play tennis. I can’t play tennis. Can I play tennis?
You can play tennis. You can’t play tennis. Can you play tennis?
He can play tennis. He can’t play tennis. Can he play tennis?
She can play tennis. She can’t play tennis. Can she play tennis?
It can play tennis. It can’t play tennis. Can it play tennis?
You can play tennis. You can’t play tennis. Can you play tennis?
We can play tennis. We can’t play tennis. Can we play tennis?
They can play tennis. They can’t play tennis. Can they play tennis?

“Stative verbs” özel durumu (know, want, like, love, hear etc.)

Sınırlı sayıdaki Stative fiiller bir kaç istisna dışında her zaman Present Simple Tense ile kullanılır. Aslında bunlardan bazılarını çok iyi biliyoruz. Örneğin “Seni seviyorum” demek istediğimizde cümleyi Present Continuous Tense ile değil de Simple Present Tense ile  “I love you” kurarız. Benzer bir şekilde “Bir fincan kahve istiyorum” demek istediğimizde “I want a cup of coffee.” şeklinde cümlemizi kurarız. Stative verbs ile kurulan cümleleri bir kaç istisna dışında daima Present Simple Tense ile kurarız.

Dipnot: Bir cümleyi vurgulayarak kullanmak istediğimizde do/does yardımcı fiilini olumlu cümlelerde de kullanabiliriz.

 • He does read strange stories.
 • I do want a help, please.

İngilizce Geniş Zaman konusuyla ilgili daha fazla örnek için:

12
34
tertertert

“Simple Present Tense” üzerine 53 yorum

 1. Gerçekten bir çok siteye baktım ve en anlaşılır ve düzgün anlatım burada olmuş. Sade ve bol örnekle anlamak çok kolay oluyor takip edeceğim sizi.

  Cevapla
 2. Gerçekten teşşekürler yarın sınavım var ve ne video anlatımlarıdır nede diyer sitelerde hiç birinde böyle güzel anlatım ulamadım harika bi site 🙂

  Cevapla
 3. Bu konuyu hazırlayan burada paylaşan Kardeşimizden Allah razı olsun.Elleri dert görmesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.

  Cevapla

Yorum yapın