Simple Present Tense Olumlu Cümleler 350’den fazla

Present Simple Tense (İngilizce Geniş Zaman ) olumlu cümlelerinde yardımcı fiil kullanmayız ve fiilin 1. halini kullanırız. (goworkspeakstudy gibi). Ancak eylemi yapan 3. tekil şahıs ise (he, she, it), fiil duruma göre s/es/ies eklerinden birini alır.

Simple Present Tense Olumlu Cümle örneklerine geçmeden önce şu yapıları hatırlayalım.

simple_present_tense

 • Cümlelerin Türkçe karşılıklarını düşünün.
 • Bilmediğiniz kelimeleri ve anlamlarını bir kağıda yazarak kelime çalışması yapın.
 • Olumlu cümleleri olumsuz yapmaya çalışın.
 • Olumsuz cümleleri olumlu yapmaya çalışın.
 • Soru cümlelerini cevaplamaya çalışın.
 • Aşağıdaki cümlelerin tamamını pdf olarak indirin: Simple Present Tense Olumlu Cümleler PDF

Arkadaşlar konuyu beğendiyseniz mutlaka yorum yapın, içeriğimiz geliştirmek için bu çok önemli.

Simple Present Tense Olumlu Cümle Örnekleri

A cat and a dog play together. Bir kedi ve bir köpek birlikte oynar.
I like black shoes. Siyah ayakkabıları severim.
He watches television every morning. O her sabah televizyon izler.
The supermarket closes at 10 pm every Saturday. Süpermarket her Cumartesi saat 10’da kapanır.
The mice eat cheese. Fareler peynir yer.
We go to the park on Sundays. Biz Pazar günleri parka gideriz.
I always eat breakfast. Her zaman kahvaltı ederim.
You can go. Gidebilirsin.
Meryem has two big brother Meryem’in iki büyük kardeşi var
She drinks coffee every day. Her gün kahve içer.
They are Austrian. Avusturyalılar.
Sakdo washes his hand. Sakdo elini yıkar.
The train arrives in the morning. Tren sabah kalkar.
She borrows my pencil. O kalemimi ödünç alır.
Danny phones his father on Sundays. Danny pazar günleri babasını arar.
I have minor problems and minor headaches. Küçük problemlerim ve hafif başağrım var.
Emily goes to the disco. Emily diskoya gider.
Taner wants another T-shirt. Taner başka bir tişört ister.
The women buy a lot of things. Kadınlar çok şey alırlar.
You do your homework every day. Sen her gün ödevini yaparsın.
The table IS big. Masa büyük.
They are eleven. Onlar on bir.
The girls always listen to pop music. Kızlar her zaman pop müzik dinlerler.
The class begins at 9 a.m. Ders sabah 9’da başlar.
They swim in the pool Havuzda yüzerler
A real friend helps you if you need it. İhtiyacınız olduğunda gerçek bir arkadaş size yardımcı olur.
They can dance. Dans edebilirler.
I like swimming. Yüzmeyi severim.
They play tennis. Tenis oynarlar.
John is nic- John is not nice. John, John, John hoş değil.
She sings at her music lesson every Wednesday. Her Çarşamba günü müzik dersinde şarkı söyler.
He loves driving fast cars. Hızlı araba sürmeyi sever.
My brother reads books. Abim kitap okur.
I speak Italian. İtalyanca konuşurum.
She takes two sugars in her coffe? Kahvesinde iki şeker alır mı?
I am 40 years old. Ben 40 yaşındayım.
We listen to music every evening. Her akşam müzik dinleriz.
I like music and drama. Müzik ve tiyatrodan hoşlanırım.
They live in London Londra’da yaşarlar.
In the morning, we drink water and fruit juice. Sabah, su ve meyve suyu içeriz.
Mother likes butterflies. Annem kelebekleri sever.
You play the guitar. Sen gitar çalarsın.
My cousins live in Marbella. Kuzenlerim Marbella’da yaşıyor.
He lives in Bursa. Bursa’da yaşıyor.
Ayşe is the best singer of our school. Ayşe, okulumuzun en iyi şarkıcısıdır.
The car has lots of options! Araba’da çok seçenek var!
I understand the exercise. Egzersizi anlıyorum.
Simon reads comics. Simon çizgi roman okur.
I eat cereal in the morning. Sabah mısır gevreği yiyorum.
On holidays, I sleep a lot. Tatilde, çok uyuyorum.
Ice melts at 0°C. Buz 0 ° C’de erir.
The news IS bad today . Haberler bugün kötü.
I go to school every day. Her gün okula giderim.
Sometimes I go to work by bus. İş bazen otobüsle giderim.
The Queen likes her dogs. Kraliçe köpeklerini sever.
Bu cumleler ingilizcecumle.com dan alinmistir. Bu cumleler ingilizcecumle.com dan alinmistir.
I go to school everyday. Her gün okula giderim.
I cook almost every night. Neredeyse her gece yemek yaparım.
I am from Vienna, Austria. Viyana, Avusturya’lıyım.
He knows a lot about computers. Bilgisayarlar hakkında çok şey biliyor.
Kerem plays basketball every Friday . Kerem her cuma basketbol oynar.
They talk about sticker. Etiket hakkında konuşurlar.
I’m having dinner. Akşam yemeği yiyorum.
You read a lot of books. Çok kitap okursun.
He is good at investments. Yatırımlarda iyidir.
You often go swimming. Sık sık yüzmeye gidiyorsun.
We have a nice garden. Güzel bir bahçemiz var.
A cat likes mice. Bir kedi fareleri sever.
The mother and her children help one another. Anne ve çocukları birbirlerine yardım eder.
We are ready. Hazırız.
The plane is full. Uçak dolu.
Susie speaks many languages. Susie birçok dil konuşuyor.
She loves chocolate. Çikolata sever.
My father works at school. Babam okulda çalışıyor.
This sweater suits you. Bu kazak sana yakışıyor.
They live in Texas. Teksas’ta yaşıyorlar.
I love eating salads! Salataları yemeyi seviyorum!
A dog eats its food. Bir köpek yemeğini yiyor.
The principal reaches the college at 8 a.every day. Okul müdürü her 8 günde bir üniversiteye ulaşır.
We take photos. Fotoğraf çekiyoruz.
He has a problem with his car. Arabasında bir sorunu var.
We speak English very often . Çok sık İngilizce konuşuyoruz.
He can come. O gelebilir.
He sings in a rock band. Bir rock grubunda şarkı söylüyor.
Birds of a feather flock together. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
The doctors help us. Doktorlar bize yardım ediyor.
Water freezes at 0 degree Centigrade. Su 0 derece Santigratta donar.
He cooks on Tuesday. Salı günü yemek yapıyor.
You go to bed very early. Çok erken yatarsın.
The snowmen melt in spring. Kardan adamlar baharda eriyor.
He studies English on Friday. Cuma günü İngilizce dersleri veriyor.
She has three daughters Üç kızı var.
We listen to music regularly. Düzenli olarak müzik dinleriz.
You do your homework after school. Ödevini okuldan sonra yaparsın.
It always rains in that country. O ülkede her zaman yağmur yağar.
I live in London. Londra’da yaşıyorum.
That tie matches your trousers. Bu kravat pantolonuna uyuyor.
The owner is ingilizcecumle.com Bu cumlelerin sahibi ingilizcecumle.com
She wears a new watch. Yeni bir saat takıyor.
He listens to the radio every evening. Her akşam radyo dinler.
Their dog has a lot of toys. Onların köpeğinin bir sürü oyuncağı var.
My mother and father work very much. Annem ve babam çok çalışıyorlar.
I answer all questions. Bütün sorulara cevap veriyorum.
I face all the difficulties. Bütün zorluklarla karşılaşıyorum.
I forgive all the mistake. Bütün hatalarımı affediyorum.
I forget the answer. Cevabı unuttum.
I distribute answer sheets. Cevap sayfalarını dağıtıyorum.
I count books. Kitapları sayıyorum.
I describe answers. Ben cevapları açıklarım.
I catch a ball. Bir topu yakalıyorum.
We catch the car every day. Arabayı her gün yakalarız.
It rains every afternoon. Her öğleden sonra yağmur yağar.
They drive to New York every summer. Her yaz New York’a gidiyorlar.
Her mother is New York. Annesi New York’lu.
Ramu, who will be 55 this year, jogs every day. Ramu, bu yıl 55 olacak, her gün jog yapıyor.
Ramu never jogs. Ramu asla koşu yapmaz.
Raj works hard. Raj çok çalışıyor.
Jim builds houses for a living. Jim yaşamak için evler inşa ediyor.
They play basketball every Sunday. Her pazar günü basketbol oynarlar.
London is in England. Londra İngiltere’de.
The sun sets in the west. Güneş batıdan batar.
Water freezes at zero degrees. Su sıfır derecede donar.
The Earth revolves around the Sun. Dünya, Güneşin etrafında döner.
Sarah is a good girl. Sarah iyi bir kızdır.
I speak French. Fransızca konuşabiliyorum.
Tom thinks it’s a good idea. Tom bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.
They have a lot of money. Onların çok parası var.
I feel so tired. Çok yorgun hissediyorum.
You are brilliant! Zekisin!
To express habits or customs. Alışkanlıkları veya gelenekleri ifade etmek.
We produce lasers for cosmetic surgery. Kozmetik cerrahi için lazerler üretiyoruz.
He drinks tea at breakfast. Kahvaltıda çay içiyor.
She only eats fish. O sadece balık yiyor.
I change clothes. Kıyafetleri değiştiririm.
I collect coins. Paraları toplarım.
I close the computer. Bilgisayarı kapatıyorum.
I finish a course. Bir kursu bitiririm.
I consult a doctor. Bir doktora danışırım.
I come early. Erken geldim
I boil eggs. Yumurtaları kaynatırım.
I calculate equations. Denklemleri hesaplıyorum.
I download files. Dosyaları indiriyorum.
I advise them to quit cigarettes. Sigarayı bırakmalarını öneriyorum.
I decide to attend an interview. Bir röportaja katılmaya karar verdim.
I favor to human. Ben insanı tercih ederim.
I belong to Muslim. Ben Müslüman’a aitim.
I delay responding. Cevap vermeyi geciktiriyorum.
I build toys. Oyuncak yapıyorum.
I enjoy vacations. Tatilden hoşlanırım.
I bury wastes. Atıkları gömüyorum.
I dump wastes. Atıkları döküyorum.
I drink water. Su içerim.
I connect with Facebook. Facebook ile bağlantı kurarım.
I accept your point. Senin noktanı kabul ediyorum.
I buy pen. Ben kalem alırım.
I draw pictures of elephants. Fillerden resimler çiziyorum.
I behave properly. Düzgün davrandım.
I ask a question. Bir soru soruyorum.
I act quick. Çabuk davranıyorum.
I abash Ramu. Ramu’ya bayıldım.
I copy result. Sonucu kopyalarım.
I become rich. Zengin oluyorum.
I go school. Okula gidiyorum.
I check the score. Skoru kontrol ediyorum.
I attack the snake. Yılana saldırdım.
I feel sorry. Üzgün ​​hissediyorum.
I decrease stocks. Stokları düşürürüm.
I escape that accident. Bu kazadan kaçtım.
I bite that cake. O pastayı ısırıyorum.
I attend that case. Bu davaya ben katılıyorum.
I apologize for that mistake. Bu hata için özür dilerim.
I approve that request. Bu talebi onaylıyorum.
I agree that rules. Bu kuralları kabul ediyorum.
I compare the results. Sonuçları karşılaştırıyorum.
I correct mistakes. Hataları düzeltirim.
I charge mobile. Cep telefonu şarj ediyorum.
I earn money. Para kazanıyorum.
I give money. Ben para veriyorum.
I awake morning. Sabah uyandım.
I click the mouse button. Fare düğmesine tıklıyorum.
I declare my incomes. Gelirimi beyan ederim.
I disclose my incomes. Gelirimi açıklarım.
I express my opinion. Ben fikrimi ifade ederim.
I decorate my room. Odamı süslüyorum.
I empty my valet. Valetimi boşaltırım.
I create a new idea. Yeni bir fikir oluşturuyorum.
I discuss new ideas. Yeni fikirleri tartışırım.
I afford a new loan. Yeni bir kredi aldım.
I allow a new member to enter. Yeni bir üyenin girmesine izin veriyorum.
I discover a new planet. Yeni bir gezegen keşfettim.
I construct a new room. Yeni bir oda yapıyorum.
I delete old files. Eski dosyaları siliyorum.
I destroy old Furniture. Eski mobilyayı yok ettim.
I comment on Facebook. Facebook’a yorum yapıyorum.
I bat first. İlk önce yarasa.
I divide food. Ben yemeği bölüyorum.
I dress formally. Resmi olarak giyindim.
I beat her. Onu dövdüm.
I beautify her. Onu güzelleştiriyorum.
I bet her. Ona bahse girerim.
I call her. Onu ararım.
I canvass her. Ona destek olabilirim.
I challenge her. Ona meydan okuyorum.
I confuse her. Onu karıştırıyorum.
I congratulate her. Onu kutluyorum.
I disturb her. Onu rahatsız ediyorum.
I find her. Onu buldum.
I enter a home. Eve giriyorum.
I carry id card. Kimlik kartı taşıyorum.
I capture images. Görüntüleri yakalarım.
I chat in WhatsApp. WhatsApp’ta sohbet ediyorum.
I board in class. Derse girdim.
I dance in functions. Fonksiyonlarda dans ediyorum.
I fish in the lake, not in the sea. Gölde balık tutuyorum, denizde değil.
I believe in true. Doğru olduğuna inanıyorum.
I avoid the last exam. Son sınavdan uzak duruyorum.
I consider the last result. Son sonucu düşünüyorum.
I display marks. Ben işaretleri gösteriyorum.
I complete MBA. MBA programını tamamlıyorum.
I brush before breakfast. Kahvaltıdan önce fırçalarım.
I celebrate a birthday. Doğum gününü kutlarım.
I donate blood. Kan bağışı yapıyorum.
I burn books. Kitap yakarım.
I cook breakfast. Ben kahvaltı hazırlarım.
I approach bus stop. Otobüs durağına yaklaşırım.
I derive car. Arabayı türetiyorum.
I educate children. Çocukları eğitirim.
She eats chocolates every day. Her gün çikolata yiyor.
He eats biscuits at snacks. Atıştırmalık bisküvileri yiyor.
Remzi visits his parents on weekends. Remzi hafta sonlarında ailesini ziyaret ediyor.
I wake up at 6.30 am. Sabah 6.30’da uyanıyorum.
The sentences from ingilizcecumle.com Bu cumleler ingilizcecumle.com dan alinmistir.
They go to work by car. Arabayla çalışmaya gidiyorlar.
I go for a swim every morning. Her sabah yüzmeye giderim.
I take my daughter for a walk in the park near my house. Kızımı evimin yanındaki parkta yürüyüşe götürürüm.
She drinks coffee at breakfast. Kahvaltıda kahve içiyor.
I drink tea every morning. Her sabah çay içerim.
We eat lunch at a pizza restaurant. Bir pizza restoranında öğle yemeği yiyoruz.
I come home by wan. Eve geliyorum.
She reads newspapers every day. Her gün gazete okuyor.
Usually, I spend some time with my family. Genellikle ailemle biraz zaman geçiririm.
We go to the beach on holiday. Plaja tatile gideriz.
I watch new movies once a week. Yeni filmleri haftada bir kez izlerim.
I watch movies with my family. Ailemle film izlerim.
They always play computer games. Her zaman bilgisayar oyunları oynarlar.
Normally I shop at the mall. Normalde alışveriş merkezinde alışveriş yapıyorum.
I smoke a cigarette every day, but she does not smoke. Her gün sigara içiyorum ama sigara içmiyor.
I like cricket. Ben kriket severim.
Open the packet and pour the sugar into milk. Paketi açın ve şekeri sütü dökün.
He is a tall guy. O uzun bir adam.
Go straight on this road. Bu yolda düz git.
Take a left. Sola dönün.
Wait for 10 minutes. 10 dakika bekle.
One plus two is three. Bir artı iki üç.
Four minus two is two. Dört eksi iki, iki.
The sun sets in the west. Güneş batıdan batar.
I usually go swimming at the weekend with my uncle in the swimming pool near my house. Genelde hafta sonlarında yüzme havuzundaki amcamla evimin yakınında yüzmeye giderim.
I really love volleyball. Voleybolu çok seviyorum.
We play volleyball every evening in a barren land near to my house. Her akşam voleybol oynarız, evimin yakınındaki çorak bir arazide.
My sister loves to play volleyball. Ablam voleybol oynamayı sever.
I usually wake at 8 AM. Genellikle sabah 8’de uyanırım.
We avoid nonvegetarian food. Canlı olmayan yemeklerden kaçınırız.
I love black tea. Siyah çayı severim.
I like listening to music. Ben müzik dinlemeyi seviyorum.
We like ice cream. Dondurma severiz.
I have a big house. Büyük bir evim var.
She has a big family. Onun büyük bir ailesi var.
I love my family. Ailemi seviyorum.
I want a sports car. Bir spor araba istiyorum.
I need a new car. Yeni bir arabaya ihtiyacım var.
The movie starts at 5 pm. Film saat 17’de başlıyor.
The plane departs at 2 PM. Uçak 2 de kalkıyor.
Next month is January. Gelecek ay Ocak ayı.
Tomorrow is Monday. Yarın Pazartesi.
The meeting starts at 3 PM. Toplantı saat 3’te başlıyor.
I can swim in the ocean. Okyanusta yüzebilirim.
I can read English as well as Hindi. Hintçe kadar İngilizce de okuyabiliyorum.
She can write Malayalam. Malayalam yazabilir.
I can speak English. İngilizce konuşabilirim.
She is a software engineer. O bir yazılım mühendisi.
I am a teacher. Ben öğretmenim.
We are students. Biz öğrenciyiz.
He is a driver. O bir sürücü.
It is very beautiful. Bu çok güzel.
They are from Japan. Japonya’danlar.
He is eleven years old. O on bir yaşında.
She is black. O siyah.
She is very beautiful. O çok güzel.
It looks amazing. Harika görünüyor.
I feel bored. Sıkıldım.
She feels tired. O yorgun hissediyor.
That sounds good. Kulağa hoş geliyor.
It smells delicious. Çok lezzetli kokuyor.
Bu cumleler ingilizcecumle.com dan alinmistir. Bu cumleler ingilizcecumle.com dan alinmistir.
I always eat fruits. Ben her zaman meyvelerim.
She always reads books. O her zaman kitap okur.
They always listen to music. Her zaman müzik dinlerler.
You always miss the train. Her zaman treni kaçırırsın.
They always come late. Her zaman geç gelirler.
I often wake up at 6 am. Sık sık sabah 6’da uyanıyorum.
They often go to office by car. Genelde araba ile ofise giderler.
We often play football. Sıklıkla futbol oynarız.
They often follow traffic rules. Sık sık trafik kurallarına uyuyorlar.
You often do jobs in a hurry. Sık sık aceleyle işler yaparsın.
I sometimes watch TV. Bazen televizyon izlerim.
You often do jobs in a hurry. Sık sık aceleyle işler yaparsın.
I sometimes watch TV. Bazen televizyon izlerim.
She sometimes cooks dinner. Bazen yemek yiyor.
He sometimes plays cricket. Bazen kriket oynar.
They sometimes go for jogging. Bazen koşu için giderler.
We sometimes shop at the mall. Bazen alışveriş merkezinde alışveriş yaparız.
I never read newspapers. Ben hiç gazete okumam.
I never write letters. Ben asla mektup yazmam.
He never goes for jogging. Asla koşu yapmaya gitmez.
She never listens to anyone. Asla kimseyi dinlemez.
They never drink tea. Asla çay içmezler.
I watch a new movie once a week. Haftada bir yeni film izlerim.
We connect internet by phone or modem. İnterneti telefon veya modem ile bağlarız.
I watch TV every day at my house. Evimde her gün televizyon izlerim.
I watch movies almost every day. Neredeyse her gün film izlerim.
She reads a newspaper every day. Her gün bir gazete okuyor.
We always read books. Biz her zaman kitap okuruz.
Raul goes to cinema by walk. Raul sinemaya yürüyerek gider.
We go to the cinema by car. Sinemaya araba ile gideriz.

Simple Present Tense’i (İngilizce Geniş Zaman) tüm detayları ile öğrenmek için İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı isimli makaleyi okuyunuz. Daha fazla örnek cümle için Simple Present Tense Örnekler bağlantısına tıklayınız. Bu konuyu yeterince öğrendiğinizi mi düşünüyorsunuz? O halde İngilizce Geniş Zaman Testleri bağlantısına tıklayınız.

“Simple Present Tense Olumlu Cümleler 350’den fazla” üzerine 27 yorum

 1. çok yararlı bir site herkese tavsiye ederim ha ha ha birde bir şey söyliyim mi ben bu site sayesinde sınavdan 95 aldım

  Cevapla
 2. yaa güzel site ama işime yaramıyo yaıcımız bozuk o yüzden çıkartamaıyorum benim prformans ödevim bu konu tavsiye verin de yapayım acilll

  Cevapla

Yorum yapın