Tag Archives: Simple Present Tense Olumsuz Örnek Cümleler

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman ) cümlelerinin olumsuz ve soru şekillerinde DO ve DOES yardımcı fiili kullanılır. Bunlardan DOES yardımcı fiili sadece 3. tekil şahıslar için (he/she/it) kullanılır. DO yardımcı fiili ise diğer şahısların bulunduğu cümlelerde kullanılır. Bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi, yardımcı fiili olumsuz yaparken yardımcı fiilden sonra NOT ifadesi eklenir. DO NOT yada DOES NOT. Yine bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi kısaltılmış olarak N’T uygulanırsa DON’T yada DOESN’T halini alır.

Aşağıda Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) yapısı ile kurulmuş Simple Present Tense Olumsuz Cümleleri yer almaktadır. 50 civarındaki olumsuz cümle ile Simple Present Tense olumsuz cümle yapısını daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum.

  • Cümlelerin Türkçe karşılıklarını düşünün.
  • Bilmediğiniz kelimeleri ve anlamalarını bir kağıda yazarak kelime çalışması yapın.
  • Olumsuz cümleleri olumlu yapın.

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

She doesn’t study German on Monday.
The Olympic champion doesn’t come from Victoria.
I don’t like computers at all.
I don’t eat breakfast at 8.00 am.
We don’t go to the cinema every Friday.
Mr Bean doesn’t teach German in London.
I don’t like spanish.
He doesn’t like fish.
I like English but I don’t like maths.
What do you like? I don’t want to live in Australia.

Mary doesn’t have an expensive car.
I don’t leave work on time very often.
I like English but I don’t like science.
They don’t live in a small flat.
They’re not very good students, they don’t do their homework.
I don’t work from home.
They don’t work in a bank.
Some insects don’t carry serious diseases.
You don’t live in London.
The train doesn’t arrive until 9 in the night.

Danny doesn’t phone his father on Sundays.
You don’t study English very often.
She doesn’t drink tea every afternoon.
Your brother doesn’t start work at six.
I don’t like eggs.
His students don’t speak German in class.
This wine doesn’t cost a lot of money.
We don’t use computer.
My mum doesn’t like computers at all.
Their mother doesn’t collect postcards.

He doesn’t walk to work, he always drives.
You don’t play the guitar.
He doesn’t like you.
He doesn’t like his job, it’s boring.
They don’t have breakfast at home.

Simple Present Tense’i (İngilizce Geniş Zaman) tüm detayları ile öğrenmek için Simple Present Tense Konu Anlatımı isimli makaleyi okuyunuz.

İngilizce Geniş Zaman konusuyla ilgili daha fazla örnek için: