to be fiili konu anlatımı

“to be” fiilinin sözlük anlamı “olmak” tır. “be” fiili öznenin hal takısı olarak görev yapabilir ve başka bir fiile ihtiyaç duymadan durum bildiren cümlelerde fiil görevini üzerine alır. Bu tip cümleler şahısların kim, ne, nasıl, ve nerede olduklarını belirlerler.
“to be” fiilinin genel kullanım alanları:

Feelings: How are you? Duygular: Nasılsın?
Age: He is 12 years old. Yaş: 12 yaşında.
Identity: He is my son. Kimlik: O benim oğlum.
Qualities: Cheetah is the fastest land animal. Nitelikler: Çita en hızlı kara hayvanıdır.
Events: The parade was on Thursday. Olaylar: Geçit töreni Perşembe günü yapıldı.
Cost: How much is this frame? Maliyet: Bu çerçeve ne kadar?
Numbers: two plus two is four. Sayılar: iki artı iki dörttür.
Jobs: She is a dentist. İşler: O bir dişçidir.
Nationality: They are Spanish. Uyruk: İspanyollar.
Possession: This house is mine. Bulundurma: Bu ev benimdir.

to be fiilinin Simple Present Tense ile kullanımı

Devamını oku…